Zwroty

  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  2. Skutki oświadczenia o odstąpieniu od umowy

    W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, łącznie z kosztami dostarczenia (jednakże z wyłączeniem kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia przez nas oferowany) bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności, chyba że w sposób wyraźny zgodziłeś się na inny sposób zwrotu płatności, w każdym wypadku nie ponosisz żadnych opłat związanych z tym zwrotem. Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do czasu otrzymania zwracanych produktów lub też przedstawienia przez Ciebie dowodu zwrotu produktów, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwracane produkty powinny zostać przesłane lub przekazane nam bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany jeżeli produkty zostaną odesłane przed upływem 14 dni. Będziesz zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktów.

  3. Link do formularza zwrotu https://wiedza.pl/public/assets/returnform.pdf

REKLAMACJA

W przypadku reklamacji gwarancyjnej towaru, kupujący jest zobowiązany do dostarczenia  reklamowanego towaru wraz z opisem usterki, danymi adresowymi oraz dowodem zakupu.

Wszystkie oferowane przez nas produkty są nowe, nie posiadają wad fizycznych i prawnych oraz są objętę 12 lub 24 miesięczną gwarancją .

Akwaria objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta na szczelności i nie obejmują uszkodzeń mechanicznych jak pekniecie  czy rozbicie.

Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt mailowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółów reklamacji, być może usterkę można będzie łatwo usunąć bez potrzeby odsyłania towaru, ewentualnie skontaktujemy Państwa bezpośrednio z serwisem, dzięki czemu reklamacja zostanie uwzględniona i rozwiązana błyskawicznie.

PROSIMY NIE ODSYŁAĆ TOWARU BEZ UPRZEDNIEGO KONTAKTU

Reklamacje oraz zwroty prosimy kierować na podane niżej adresy w zależności od formy wysyłki :

Adres korespondencyjny dla przesyłek pocztowych : Panaqua ul. Czereśniowa 3 09-410 Płock 602122065

Adres dla przesyłek kurierskich: Panaqua ul. Czereśniowa 3 09-410 Płock 602122065

Opis procedury reklamacyjnej

1, Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@panaqua.eu , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Link do formularza reklamacyjnego

https://absurdalnie.pl/wp-content/uploads/2020/08/formularz-reklamacyjny.pdf

2,Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3,Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4,Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.