Regulamin zakupów

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.panaqua.eu, www.panaqua.com.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu  i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.panaqua.eu i www.panaqua.com.pl lub też sporządzić wydruk.

 Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

Sklep www.panaqua.eu, www.panaqua.com.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową pod adresem www.panaqua.eu, www.panaqua.com.pl

- Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

- Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów dostępnych na stronie www.panaqua.eu, www.panaqua.com.pl, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia i płatności.

- Elementem procedury każdego zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji w sklepie www.panaqua.eu, www.panaqua.com.pl. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury rejestracji użytkownika uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.panaqua.eu, www.panaqua.com.pl

- Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych www.panaqua.eu, www.panaqua.com.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

- Klient po złożeniu prawidłowo wypełnionego zamówienia, otrzyma od pracownika sklepu internetowego www.panaqua.eu, www.panaqua.com.pl odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości email. Z tą chwilą zawarta zostaje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, która wiąże obie strony.

- Treścią umowy jest potwierdzone przez pracownika www.panaqua.eu, www.panaqua.com.pl zamówienie oraz niniejszy Regulamin.

 Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

A) Koszt zakupu oraz transportu i sposób wyliczania:

1) Kupując  kilku produktów prosimy o kontakt przed zakupem i ustalenie

kosztu wysyłki dla całego zamówienia (Nie wszystkie przedmioty można

wysłać razem w 1 paczce).

Ponieważ cennik dostawy dotyczy danego produktu, lub o podobnej wadze

czy gabarycie, to uprzejmie informujemy iż koszt wysyłki może być wyższy

niż wyliczony przez system  (w takich wypadkach wysyłany jest

mail z prośbą o dopłatę).

Nasz sklep prowadzi wysyłkę za pośrednictwem dwóch firm:

- firma Geis (wysyłka paczek drobnicowych oraz palet)

- firma Inpost (wysyłka paczek drobnicowych)

UBEZPIECZENIE oznacza to że PRZY ODBIORZE należy sprawdzić stan towaru w

paczce, w tym celu wystarczy poprosić kuriera doręczającego o chwile na

sprawdzenie towaru i w przypadku uszkodzenia prosimy o spisanie

protokołu szkody - Zapewni to bezproblemową reklamację u firmy

kurierskiej (KURIER MA OBOWIĄZEK POCZEKAĆ I POZWOLIĆ ODBIORCY NA

SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI).

APELUJEMY O NIE SUGEROWANIE SIĘ WYGLĄDEM ZEWNĘTRZNYM PRZESYŁKI, NA

KARTONIE I FOLII NIGDY NIE WIDAĆ USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W TRANSPORCIE

Przesyłki Paletowe są dostarczane przez firmę spedycyjną pod wskazany adres domu, bloku, firmy, paleta jest zostawiana pod wskazanym adresem (niestety kierowca nie jest zobowiązany do wnoszenia palety pod wskazany numer lokalu).

B) Sposób zapłaty poprzez formy dostępne w opisie oferty:

1. metoda PayU - najszybszy sposób płatności

2. Przelew bankowy bezpośrednio na nasze konto:

Dane do przelewu poza systemem PayU

nr. konta : 30 1020 3974 0000 5202 0011 2086

3. Za pobraniem (paczka opłacana podczas odbioru paczki)

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, powinniśmy  powiadomić Cię o Twoich prawach. 

Ten dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego prowadzonego na domenie PANAQUA.EU oraz PANAQUA.COM.PL (opisywany w dalszej części dokumentu jako Sklepem). PANAQUA Arkadiusz Studziński, ul. Czereśniowa 3 09-410 Płock (opisywany w dalszej części dokumentu Sprzedawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu.

   Administrator 

Administratorem danych zawartych w sklepie internetowym panaqua.eu oraz panaqua.com.pl jest Panaqua Arkadiusz Studziński, ul. Czereśmiowa 3 09-410 Płock

wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Płock nip: 774-273-17-25

    Dane kontaktowe Administratora
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: arson22@vp.pl lub pisemnie na następujący adres: Panaqua ul. Czereśniowa 3 09-410 Płock

   Dane osobowe
Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług. Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Dane użytkowników zamawiających inne usługi (np. wystawienie faktury VAT) są przez nas wykorzystywane do zrealizowania transakcji i celów księgowych. Dane te mogą zostać zebrane, również jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. W/w dane zostają przez nas zebrane w celu świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą. Odbiorcą zebranych danych jest wyłącznie Sprzedawca.

Zakładając konto Klienta w sklepie panaqua.eu lub panaqua.com.pl wyrażasz zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Panaqua Arkadiusz Studziński oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży.

Możemy również zwracać się do użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu z prośbą o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w celach marketingowych. Cele te mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w tym zakresie może być cofnięta w każdej chwili.

Administrator danych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1. przetwarzane zgodnie z prawem,

2. zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

3. nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami

4. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

5. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Sprzedawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane dotyczące płatności

Realizując zamówienie na jakikolwiek z produktów w sklepie i wybierając sposób płatności elektronicznej, Klient przechodzi połączeniem szyfrowanym na stronę firmy autoryzującej PayU, z którą mamy podpisaną odpowiednią umowę i tam też dokonuje operacji finansowej.

Za całość takiej operacji finansowej odpowiada firma autoryzująca transakcje. https://www.payu.pl/bezpieczenstwo-uzytkownikow

Konieczność przekazywania twoich DANYCH

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy wam kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:

  • firmy kurierskie i brokerzy usług kurierskich
  • firma hostingowa
  • elektroniczne systemy płatności

Twoje dane mogą być również przygotowane dla podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.

   Plik „cookie”

Jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Gdy użytkownik odwiedza Sklep ponownie, dzięki plikowi „cookie” przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez Sklep. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany. Użytkownik Sklepu może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „cookie”. Bez nich, niektóre funkcje lub usługi Sklepi mogą jednak nie działać poprawnie.

   Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Sprzedawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Sklepu przez użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

W trakcie świadczenia usług na rzecz użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Sprzedawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Dane zgromadzone w Sklepie zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Sprzedawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych użytkowników Sklepu uprawnieni są wyłącznie sami użytkownicy, Sprzedawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie w celach statystycznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem RODO:

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo żądania dostępu do danych.

Jeżeli chcesz poprawić lub sprostować swoje dane zaloguj się na swoje konto Klienta w sklepie panaqua.eu lub panaqua.com.pl

Jeśli chcesz usunąć dane napisz do nas na adres kontakt@panaqua.eu Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta Klienta z serwisu.

Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę napisz do nas na adres kontakt@panaqua.eu

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, podpisana 22 maja 2018 r.

  Inne

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.

Linki do Polityki prywatności poszczególnych mediów społecznościowych znajdują się poniżej:

  • Facebook - https://www.facebook.com/panaqua.eu/?ref=bookmarks


Zawartość koszyka

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
3 000zł Do darmowej wysyłki brakuje Ci
0zł Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu

Zawartość schowka

Brak produktów

Zobacz schowki