Polityka prywatności

Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, powinniśmy  powiadomić Cię o Twoich prawach. 

Ten dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego prowadzonego na domenie PANAQUA.EU oraz PANAQUA.COM.PL (opisywany w dalszej części dokumentu jako Sklepem). PANAQUA Arkadiusz Studziński, ul. Czereśniowa 3 09-410 Płock (opisywany w dalszej części dokumentu Sprzedawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu.

   Administrator 

Administratorem danych zawartych w sklepie internetowym panaqua.eu oraz panaqua.com.pl jest Panaqua Arkadiusz Studziński, ul. Czereśmiowa 3 09-410 Płock

wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Płock nip: 774-273-17-25

    Dane kontaktowe Administratora
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: arson22@vp.pl lub pisemnie na następujący adres: Panaqua ul. Czereśniowa 3 09-410 Płock

   Dane osobowe
Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług. Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Dane użytkowników zamawiających inne usługi (np. wystawienie faktury VAT) są przez nas wykorzystywane do zrealizowania transakcji i celów księgowych. Dane te mogą zostać zebrane, również jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. W/w dane zostają przez nas zebrane w celu świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą. Odbiorcą zebranych danych jest wyłącznie Sprzedawca.

Zakładając konto Klienta w sklepie panaqua.eu lub panaqua.com.pl wyrażasz zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Panaqua Arkadiusz Studziński oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży.

Możemy również zwracać się do użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu z prośbą o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w celach marketingowych. Cele te mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w tym zakresie może być cofnięta w każdej chwili.

Administrator danych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1. przetwarzane zgodnie z prawem,

2. zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

3. nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami

4. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

5. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Sprzedawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane dotyczące płatności

Realizując zamówienie na jakikolwiek z produktów w sklepie i wybierając sposób płatności elektronicznej, Klient przechodzi połączeniem szyfrowanym na stronę firmy autoryzującej PayU, z którą mamy podpisaną odpowiednią umowę i tam też dokonuje operacji finansowej.

Za całość takiej operacji finansowej odpowiada firma autoryzująca transakcje. https://www.payu.pl/bezpieczenstwo-uzytkownikow

Konieczność przekazywania twoich DANYCH

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy wam kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:

Twoje dane mogą być również przygotowane dla podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.

   Plik „cookie”

Jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Gdy użytkownik odwiedza Sklep ponownie, dzięki plikowi „cookie” przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez Sklep. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany. Użytkownik Sklepu może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „cookie”. Bez nich, niektóre funkcje lub usługi Sklepi mogą jednak nie działać poprawnie.

   Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Sprzedawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Sklepu przez użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

W trakcie świadczenia usług na rzecz użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Sprzedawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Dane zgromadzone w Sklepie zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Sprzedawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych użytkowników Sklepu uprawnieni są wyłącznie sami użytkownicy, Sprzedawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie w celach statystycznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem RODO:

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo żądania dostępu do danych.

Jeżeli chcesz poprawić lub sprostować swoje dane zaloguj się na swoje konto Klienta w sklepie www.panaqua.eu lub panaqua.com.pl

Jeśli chcesz usunąć dane napisz do nas na adres kontakt@panaqua.eu Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta Klienta z serwisu.

Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę napisz do nas na adres kontakt@panaqua.eu

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, podpisana 22 maja 2018 r.

  Inne

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.

Linki do Polityki prywatności poszczególnych mediów społecznościowych znajdują się poniżej: